Thông Báo: Phim sưu tập từ nhiều nguồn, lưu trữ bởi bên thứ 3. Click quảng cáo ủng hộ chúng tôi.
Tinh Hài Kỵ Sĩ
Tinh Hài Kỵ Sĩ
Tinh Hài Kỵ Sĩ

Tinh Hài Kỵ Sĩ

Trong tương lai, hoạt động khám phá vũ trụ của loài người đã bước vào kỷ nguyên thịnh vượng. Thợ máy Trần Mạt ban đầu nghĩ rằng anh ta sẽ có thể đến thành công thế giới mới được phát triển bởi nhân loại - dã nguyên tinh trong một phi thuyền giữa các vì sao. Không ngờ khi tỉnh dậy, dã nguyên tinh đã trở thành một mảnh đất cháy xém, đồng đội của anh trở thành những con quái vật bù nhìn đáng sợ. Trần Mạt không biết rằng trong suốt mấy trăm năm ngủ vùi trong khoang ngủ, loài người đã thành lập một liên bang giữa các vì sao, và hành tinh hoang dã đã biến thành than. ..

Genre: Animation

Actor:

Director:

Writer:

Country: China

Release: 2020-12-30

Duration:

Quality: HD

Rating: 0

Rating(1)


#Tinh Hài Kỵ Sĩ

Facebook Comments